Наши клиенти

FLUID FILM се използва в цял свят в автомобилостроенето, корабостроенето, селското стопанство и много други области.