fbpx
Вземи ПОДАРЪК комплект Маска+филтър при покупка на продукти на стойност над 60лв.

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта www.fluid-film.bg

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание. В случай, че не разбирате и/или не сте съгласни с каквото и да е от изложеното в настоящия документ, Вие следва да преустановите незабавно използването на сайта fertan.bg.

Fertan.bg предоставя материали с информационно съдържание, както и възможност за закупуване от разстояние на продукти, които имат предоставени инструкции за безопасна употреба.

 1. Данни за доставчика

Сайтът fertan.bg се поддържа от неговия собственик: . „Фертан България“ ЕООД  , ЕИК 204116189 с адрес на управление в Р. България, гр. София, п.к.1680, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора 59 и управител Георги Николов Калинов.

„Фертан България“ ЕООД  е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

„Фертан България“ ЕООД не носи отговорност за предоставената на сайта информация от други източници, като се стреми публикациите на сайта, препратките от него и всички останали материали да са достоверни, актуални и полезни за потребителите на сайта. Всички описания на предлаганите в каталога на сайта продукти, произхождат от техния производител и са преведени от лицензирана преводаческа агенция.
„Фертан България“ ЕООД  информира потребителите на сайта за готовността си да съдейства при всеки проблем, свързан с използването на сайта fertan.bg или с доставката на продукти от неговия каталог, за което е необходимо да се свържете с нас на телефон 0888504966 или на електронна поща office@fertan.bg.

 1. Страни по договор 

1.„Фертан България“ ЕООД, ЕИК 204116189 с адрес на управление в Р. България, гр. София, п. к.1680, ж.к. Бели брези,ул. Хайдушка гора 59, електронна поща: office@fertan.bg и управител Георги Николов Калинов, наричан в договора Доставчик.

 1. Всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта www.fertan.bg по всякакъв начин, включително но не само като го разглежда, поръчва от него, връща продукти и др., наричано в договора Потребител.

III. Предмет на договора 

 1. Доставчикът продава и доставя на Потребителя избрания от него продукт от каталога на сайта www.fertan.bg, срещу заплащане на посочената за съответния продукт цена, съгласно условията на настоящия договор.
 2. Потребителят поръчва избрания от него продукт от каталога на сайта www.fertan.bg чрез попълване на кратка форма за поръчка.
 3. В случай, че продуктът, избран от Потребителя, не е наличен към момента на поръчката, той получава информация от Доставчика за възможностите му за закупуване на продукта в по-късен момент или по друг начин.
 4. Към някои от продуктите от каталога на сайта www.fertan.bg Доставчикът може да предостави безвъзмездно други продукти (подаръци).
 5. Сключване на договора

7.Договорът се счита за сключен от момента, в който Потребителят приеме предложените от Доставчика условия по сделката, като се регистрира на сайта и направи поръчка.

 1. При регистрацията на сайта се изисква попълването на данни, необходими за доставката на предмета на договора.
 2. В случай, че Потребителят е получил доставка на продукт от каталога на www.fertan.bg, се приема, че е дал съгласието си с настоящите Общи условия на Доставчика.
 3. Цена и начини на плащане

10.Потребителят заплаща обявената цена в български лева за избрания от него продукт от каталога на сайта www.fertan.bg. Посочената на сайта цена важи единствено при онлайн поръчка и е тази, обявена към момента на поръчката.

 1. Потребителят може да избере няколко начина на плащане:

11.1. Плащане по банков път:

Уникредит Булбанк АД
Фертан България ЕООД
BG08UNCR70001522697099

11.2. На куриер, в момента на доставката, чрез пощенски паричен превод. /Моля имайте пред вид, че при този вид плащане, няма да получите касова бележка от доставчика. Ролята на касова бележка изпълнява разписката, която получавате от куриера/.

 1. Доставка 

12.Доставката е за сметка на Потребителя и се извършва от куриерска фирма Еконт Експрес на посочения от Потребителя адрес в удобно за него време, съобразно предоставената при поръчката информация.

VII. Срок на доставката

13.Поръчки, направени до 16:00 в рамките на работния ден, се изпращат на същия ден, ако всички продукти по тях са налични на склад. Поръчки, направени в почивни дни и след 16:00 часа в работни дни, се изпращат на следващия работен ден.

 1. Срокът на доставка започва да тече от момента, в който Потребителя потвърди извършената поръчка на посочения от него телефон за връзка.
 2. В случай, че Потребителят е предоставил грешен/невалиден телефон за връзка, доставката не може да бъде осъществена по негова вина. Потребителят трябва да се свърже с Доставчика, за да валидира извършената поръчка.
 3. Максималният срок за доставка е 5 работни дни. Изключение може да има в редки случаи на доставка до малки населени места, които се обслужват по график на куриерска фирма Еконт Експрес. В тези случаи точният срок на доставка се уточнява при потвърждаване на поръчката.

VIII. Отговорност и информация
17.В случай, че Потребителят не получи обаждане за потвърждаване на поръчката на посочения от него телефонен номер в рамките на 2 (два) работни дни, следва да се свърже с Доставчика на телефона, публикуван на сайта: 02/4831500 или 0888504966.
18. Доставчикът не носи отговорност за невъзможност на Потребителя да получи поръчания от него продукт от каталога на сайта www.fertan.bg, поради неправилно предоставени от него данни за поръчката или неявяването му на адреса на доставката.

 1. Връщане на стока
  19.Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пакета непосредствено след неговото получаване, за да се увери, че то съответства на неговата заявка.
  20. Потребителят има право да върне продукта в рамките на 14 дни от доставката и да му се възстанови заплатената цена.

Връщането на стоката е допустимо само, ако са изпълнени следните условия:

 • стоката не е използвана
 • стоката не е променяна по друг начин
 • стоката е върната в ненакърнен вид и опаковка.

Опаковка не включва пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за транспортиране на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката. Задължение на Потребителя е да съхранява стоката с дължимата грижа и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й.

 1. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Потребителя. На възстановяване не подлежат следните разходи: транспортните разходи по изпращането и банковите комисионни, платени от Потребителя за извършването на плащането.
 2. Защита на личните данни
  22.Всички лични данни на Потребителя, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение, се обработват строго поверително при спазване на Закона за защита на личните данни.
  23. С приемането на Общите условия се счита, че Потребителят се е съгласил със събирането на личните му данни САМО във връзка с осъществяването на плащането и доставката на поръчани от него продукти от каталога на сайта.
  24. Потребителят отговаря за истинността на предоставените от него лични данни и информация във връзка с покупката на продукти от каталога на сайта www.fertan.bg.
  XI. Приложимо право
  25.Настоящият договор е изготвен съобразно действащото законодателство на Република България и всички тълкувания, неуредени въпроси и спорове, свързани с него се решават от българските закони и българските компетентни органи.

XII. Други условия
26.В случай, че клауза или клаузи от настоящите Общи условия, поради някаква причина, се окажат недействителни или противоречат на повелителни разпоредби на закона, това няма да влече недействителност на други клаузи или на целия договор за доставка от разстояние, а ще бъдат заменени с повелителните разпоредби на приложимите закони на Република България или установената практика.
27. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, без да е необходимо да уведомява за това Потребителя.
28. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта www.fertan.bg и прави поръчки от него, да се информира за действащите Общи условия за ползване и продажба от разстояние и да ги запази в компютъра си или в друго устройство.
29. За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.

Всички права запазени! „Фертан България“ ЕООД